Život vo farnosti - Farnosť Dedinky

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Život vo farnosti


Duchovná obnova vo farnosti Dedinky


26. septembra 2015 prišli do našej farnosti na moje pozvanie rehoľné sestry z Kongregácie Matky Božieho milosrdenstva sr. Chiara a sr. Faustia, ktoré pôsobia v Košiciach. V sobotu večer o 18,00 hod. sa konala v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Dedinkách adorácia k Najsv. Oltárnej sviatosti za prítomnosti veriacich farnosti, ktorú viedli rehoľné sestry v duchu textov z Denníčka sv. sestry Faustíny Kowalskej, ktorá bola ukončená eucharistickým požehnaním. V nedeľu pri sv. omši o 9,30 hod. za účasti rehoľných sestier a veriacich bol požehnaný obraz Božieho milosrdenstva k verejnej úcte, ktorý bol zakúpený priamo v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove z milodarov našich veriacich. Veriacim sa počas sv. omše prihovorila sr. Faustia, ktorá v krátkosti predstavila životopis sv. sestry Faustíny a spôsoby šírenia úcty Božieho milosrdenstva. Všetkým patrí veľké Pán Boh zaplať, ktorí ste sa zúčastnili duchovnej obnovy, darcom i tým, ktorí ste nás sprevádzali a sprevádzate naďalej svojimi modlitbami. Nech milosrdný Pán žehná toto dielo šírenia úcty Božieho milosrdenstva. 

FOTOGALÉRIA

 
 

Slávnosť prvého svätého prijímania vo farnosti Dedinky

29. mája 2016 po prvýkrát ku sv. prijímaniu pristúpili Lukáš Rybka, Laura Tokolyová, Paulína Kušnierová z farnosti Dedinky a Dominika Kleknerová z Vyšnej Slanej.


 

FOTOGALÉRIA

 

Oprava svätyne

Už dlhšie som premýšľal nad obnovou svätyne v našom kostole. Práve v tieto dni som k tejto prestavbe pristúpil. Odstránilo sa veľké pódium, ktoré siahalo až ku stenám presbytéria, čím došlo k poškodeniu stien (opadávanie, vlhnutie). Na pódiu boli umiestnené obetný stôl, ambóna a sedélie (sedadlá pre kňaza a miništrantov). Odstránením pódia a kobercov, ktoré už boli vo veľmi zlom stave (rozpadnuté a napadnuté plesňou) sa urobili tri nové pódiá pod obetný stôl (2 x 2m), ambónu  (1 x 1,5m) a sedélie (2,5 x 1,25 m), ktoré boli pokryté novým kobercom. Po tejto realizácii sa odrazu stal priestor vo svätyni nielen pekným na pohľad, ale aj vzdušným. Verím, že sa toto malé dielo bude páčiť všetkým, ktorí náš kostol navštívia. V modlitbách s vďakou pamätám na tých, ktorí realizovali túto rekonštrukciu.

 

FOTOGALÉRIA

 

Farská púť - Morava 2018 - VIAC TU

 

FOTOGALÉRIA

 
 
 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky