Život vo farnosti - Farnosť Dedinky

FARNOSŤ DEDINKY
Prejsť na obsah
Moja web stránka

Duchovná obnova
26. septembra 2015  prišli do našej farnosti na moje pozvanie rehoľné sestry z Kongregácie  Matky Božieho milosrdenstva sr. Chiara a sr. Faustia, ktoré pôsobia v  Košiciach.


Slávnosť prvého svätého prijímania vo farnosti Dedinky
Farská púť - Morava 2018


Farský deň - 06. október 2018


Farský deň - 21. september 2019


Púť KRAKOW


Púť Čenstochová - LicheňVeľkonočné trojdnie - RÍM 2018
Návrat na obsah