Farnosť Dedinky

FARNOSŤ DEDINKY
Prejsť na obsah
Moja web stránka
Vitajte na oficiálnej stránke farnosti Dedinky

AKTUÁLNE

Lektorské služby jún a júl 2024 - VIAC >

Krížová cesta - Ježiš a emauzskí učeníci - VIAC >

Stanovy hospodárskej a pastoračnej rady - VIAC >

Posviacka kostola a nového obetného stola - VIAC >

Modlitby pri lôžku chorého - VIAC >ROK BOŽIEHO SLOVA
"Kristovo slovo nech vo Vás bohato prebýva" Kol 3,16Diecézny katechetický úrad Vám ponúka základné informácie k Roku Božieho slova a s nimi i niekoľko podnetov na intenzívnejšie prežívanie tohto obdobia.


Návrat na obsah