Farnosť Dedinky - Farnosť Dedinky

FARNOSŤ DEDINKY
Prejsť na obsah
mpkjhb
k
KRÁTKA HISTÓRIA KOSTOLA
NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE


  •  základný kameň výstavby kostola bol posvätený vtedajším dekanom vdp.  Jánom Habovským, dňa 17. júna 1833 za účasti miestneho farára vdp.  Mateja Schellengu;

  • murárske práce boli vykonané pod vedením majstra Jozefa Dindu, občana z Dobšinej a oddaného evanjelika aug. vyznania;

  • v roku 1834 bola položená strecha, ktorej majstrom bol Ján Kamenický zo Spišskej Novej Vsi;

  • 12. októbra 1835 bol kostol dekanom Jánom Habovským, farárom v Hranovnici požehnaný a daný do užívania pre veriacich;
  • výstavba kostola sa udiala za vtedajšieho spišského biskupa Jozefa Bélika, pápeža Gregora XVI.;

  • v rokoch 1912-1917  farnosť spravoval vdp. Roman Lukáč, ktorý s finančnou podporou  veriacich zaobstaral súčasný nádherný hlavný oltár, ktorý je ozdobou  Božieho chrámu; oltár je od rezbára Ferdinanda Stuflessera zo St. Ulrich  – Groden v Tirolsku;

  •  v roku 1931 Eduard Tomajko pochádzajúci z vtedajších Štefanoviec  (súčasné Dedinky) spolu so svojou manželkou Julianou r. Leskovjanskou  financovali vymaľovanie Božieho domu, ktorého autorom bol rožňavský  maliar Július Adam; zároveň bola obstaraná aj Krížová cesta;

Návrat na obsah