Púť v Krakowe - Farnosť Dedinky

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Púť v Krakowe

V dňoch 17. až 19. augusta 2016 sme sa zúčastnili po prvýkrát farskej púte. Naše kroky smerovali po stopách sv. Jána Pavla. II, prvého slovanského pápeža. V prvý deň sme navštívili jeho rodné mesto Wadowice. Dopoludnia sme si pozreli jeho rodný dom z ktorého je v súčasnosti veľmi pekné múzeum pozostávajúce zo 16 miestností, ktoré približujú celý jeho život v multimediálnej forme. Po prehliadke sme sa všetci presunuli do farského kostola Nanebovzatia Panny Márie, kde sme mali možnosť pozrieť si miesto, kde sa „všetko začalo“. Išlo o krstiteľnicu nad ktorou bol Karol Wojtyla pokrstený v 33 deň po jeho narodení. Po súkromnej modlitbe a prehliadke kostola sme sa spoločne všetci presunuli do neďalekého kláštora bosých Karmelitánov, ku ktorým mal Karol veľmi úzky vzťah. Prezreli sme si kostol v ktorom sa nachádzajú prsteň, ktorý daroval sv. Ján Pavol II. a škapuliar, ktorý za mladých čias nosieval. V mladosti mal túžbu vstúpiť práve do kláštora Karmelitánov. Ako chlapec so svojím otcom chodievali na neďalekú Kalváriu Zebrzydovsku vzdialenú 16 km od Wadowic, ktorú sme aj my spoločne navštívili. V kostole, v bočnej kaplnke sa nachádza milostivý obraz Božej Matky Márie pri ktorom sme sa pomodlili a zároveň sme si pozreli nádherný chrám spolu s výstavou fotografií a obrazov nachádzajúcich sa v kláštorných chodbách otcov Bernardýnov, ktoré pripomínajú náboženský život pútnikov prichádzajúcich na toto milostivé miesto. Súčasťou Kalvárie je Krížová cesta na spôsob Krížovej cesty v Jeruzaleme, ktorú tvorí 28 kaplniek (zastavenia), ktoré pripomínajú posledný úsek Ježišovho života Jeho utrpenia, umučenia, ukrižovania a smrti. Zároveň sa v tomto komplexe nachádzajú aj kaplnky pripomínajúce život Panny Márie. O 15,00 hodine sme dorazili pohodlným LUXbusom do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove, kde sme sa ubytovali v kláštore sestier Matky Božieho milosrdenstva. O 17,30 sme sa zúčastnili sv. omše v slovenskej kaplnke pod bazilikou Božieho milosrdenstva, po ktorej sa nám prihovorila humorom obdarená rehoľná sestra Faustína. Na druhý deň po raňajkách sme sa presunuli na sv. omšu do kláštornej kaplnky v ktorej sa nachádza milostivý obraz Pána Ježiša spolu s relikviami sv. sestry Faustíny. Je to vždy veľká milosť mať na takom milostivom mieste sv. omšu, keďže nie všetkým skupinám pútnikov sa to podarí. Po sv. omši naše kroky putovali po Krížovej ceste, ktorá je v blízkosti baziliky Božieho milosrdenstva. Popoludní sme mali na pláne navštíviť soľnú baňu vo Wieličke, no plány sa zmenili a tak sme sa presunuli do Starého mesta Krakova, kde sme si spoločne pozreli zámok Wawel i časť Starého mesta s množstvom kostolov, ktoré sa v blízkosti nachádzajú. O 20,30 hod. sme sa zúčastnili modlitby sv. ruženca, na naše prekvapenie aj desiatok v slovenskom jazyku a záverečnej večernej modlitby k Panne Márii, patrónke Poľska. Po nej sme sa niektorí z nás ešte stretli vonku v areáli kláštora, kde sme si vypočuli piesne z repertoára pána farára. Na tretí deň po raňajkách sme mali sv. omšu v slovenskej kaplnke a všetci sme sa presunuli na druhý breh „Genezaretského jazera“ do centra sv. Jána Pavla II., kde sme navštívili múzeum v ktorom sa nachádzajú dary z celého sveta, ktoré za svojho pontifikátu dostal vtedajší pápež Ján Pavol II.. Následne sme sa premiestnili do spodnej časti múzea, v ktorom sa nachádza výstava kópie Turínskeho plátna s veľmi podrobným, doslova detailným opisom a s výsledkami výskumu. Sme vďační, že sme si mohli vypočuť z úst sprievodcu veľmi podrobný odborný výklad. Na škodu len bolo, že bol v poľskom jazyku. Po výklade a prehliadke výstavy sme sa o niekoľko metrov ocitli v nádhernej bazilike sv. Jána Pavla II. plnou mohutných obrazov (mozaík), ktoré predstavujú udalosti zo Starého a Nového zákona. V jednej z bočných kaplniek sa nachádza presklená vitrína, v ktorej je umiestnená zakrvavená biela reverenda (sutana), ktorú mal na sebe dňa 13. mája 1981 počas audiencie pápež Ján Pavol II., keď bol na pápeža spáchaný atentát. V dolnej časti baziliky sa okrem centrálnej kaplnky nachádzajú ešte iné menšie kaplnky, kde v jednej z nich sa nachádza náhrobný kameň sv. Jána Pavla II., dovezený z Vatikánu, na ktorom je vyobrazená pozlátená kniha (Evanjeliár), kde v pravom dolnom rohu knihy sa nachádza ampulka s krvou sv. Jána Pavla II., kde sme sa všetci spoločne modlili a prosili o potrebné milosti. Po piatkovom kôprom obohatenom a ľahko stráviteľnom obede sme sa rozlúčili s milostivým miestom a duchovne posilnení a obohatení mnohými zážitkami sme sa pobrali pomaly domov. Cestou sme sa zastavili ešte na jednom veľmi peknom mieste blízko Nového Targu v dedine Ludžmierž. Je to Mariánské pútnické miesto s nádhernou ružencovou záhradou, ktorú dopĺňa brána viery s malým zvonom.
Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí ste boli súčasťou tejto prvej farskej púte za disciplínu a porozumenie, keď niečo nevyšlo podľa predstáv. Verím, že táto púť nebola našou prvou a poslednou a že o rok v máji sa spoločne vyberieme po nových stopách sv. Jána Pavla II.. Všetkým vám žehnám a vyprosujem v Roku milosrdenstva veľa Božích milostí. Ostávam v modlitbách. p.f


FOTOGALÉRIA

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky